ELV-WR

顶部装载立式高压蒸汽灭菌器,无排水管或供水连接

对于需要高质量 高压蒸汽灭菌器、但无需对多孔负载物进行快速冷却、闭门干燥 及真空处理的实验室而言,ELV-WR 堪称完美之选。

ELV-WR 专门设计有可 手动添水的蓄水箱,无需排水管或供水连接。 只需要电力连接。 

* 蓄水箱是台式高压蒸汽灭菌器系列的标准功能。

 

立式顶部装载 WR 型号 - 技术数据 

D 系列 型号 腔体尺寸 直径x深 (mm) 腔体容量(升) 外部尺寸 宽×高×深 (mm)
2840 ELV-WR 280 x 460 31 530 x 988 x 530
3840 ELV-WR 380 x 400 52 739 x 1075 x 800
3850 ELV-WR 380 x 500 65 739 x 1075 x 800
3870 ELV-WR 380 x 690 85 739 x 1075 x 800
5075 ELV-WR 500 x 750 160 739 x 1075 x 800