ELVC-G 型号配有内置蒸汽发生器

立式实验室用灭菌器配有内置蒸汽发生器,可提供快速且有效的加热和完全干燥。 腔体容量从 52 升至 160 升不等。

 

立式顶部装载 WR  型号- 技术数据 

D 系列 型号 腔体尺寸 直径x深 (mm) 腔体容量(升) 外部尺寸 宽×高×深 (mm)
3840 ELVC-G 380 x 400 52 730 x 1000 x 700
3850 ELVC-G 380 x 500 65 730 x 1000 x 700
3870 ELVC-G 380 x 690 85 730 x 1000 x 700
5050 ELVC-G 500 x 500 110 870 x 1090 x 770
5075 ELVC-G 500 x 750 160 870 x 1090 x 770
* 在增加选配的内部蒸汽发生器后,外部尺寸会发生变化

ELV - 用于生命科学领域的 D 系列立式高压蒸汽灭菌器 - 立式高压蒸汽灭菌器 - 实验室和科研机构 - Tuttnauer