Tuttnauer 提供各种高标准的落地式或嵌入式高压蒸汽灭菌器以满足您的需求。

落地式安装型号
腔体尺寸(宽度×高度×深度)厘米
腔体容量(升)
364853
91 x 122 x 135
1500
364860
91 x 122 x 151
1700
364872
91 x 122 x 182
2000
3648144
91 x 122 x 363
4000

 

嵌入式安装型号
腔体尺寸(宽度×高度×深度)厘米
腔体容量(升)
366260
91 x 220 x 152
2260
358686
90 x 220 x 218
4300
428686
107 x 220 x 218
5100
498686
125 x 220 x 218
6000
728686
183 x 220 x 219
8800